Лицензионна

Лицензионната дейност на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е с половинвековна успешна история. Тя е свързана с предоставянето на ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни продукти в чужбина чрез сключване на дългосрочни лицензионни споразумения.

Чуждестранните партньори на дружеството са фирми с дългогодишен опит в производството и продажбата на мляко и млечни продукти, с водещи пазарни позиции в съответните страни.

Най-голямо е разнообразието на млечните продукти, които се произвеждат по лиценз на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в Япония. Meiji Dairies Co. държи около 50% пазарен дял с продуктите, произведени по български технологии, и всеки ден 24 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко. Сътрудничеството с японската фирма не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски. Ние си партнираме и в съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект от консумацията на кисело мляко и създаването на технологии за производство на функционални храни.