Лицензионна

Основната дейност на “Ел Би Булгарикум” ЕАД е свързана с предоставянето на ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни продукти в чужбина чрез сключване на дългосрочни лицензионни споразумения.

Лицензионната дейност на дружеството е с половинвековна успешна история. В различни периоди по лиценз на дружеството българско кисело мляко се произвежда в 21 страни, сред които Франция, Швейцария, Германия, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините, Австрия.

Чуждестранните партньори на дружеството са фирми с дългогодишен опит в производството и продажбата на мляко и млечни продукти, с водещи пазарни позиции в съответните страни.

Лицензионните договори включват отдаване на правото за производство и продажба на оригинални български млечни продукти за определена географска територия, доставка на висококачествени български закваски и оказване на технологична помощ.

Нашите чуждестранни партньори по линия на лицензионните договори получават и право да поставят върху опаковките и/или етикетите си надпис „произведени по български лиценз“, „произведени с оригинални български стартерни култури“ и „България“.

Най-голямо е разнообразието на млечните продукти, които се произвеждат по лиценз на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД в Япония. Meiji Dairies Co. държи 30% пазарен дял с продуктите, произведени по български технологии, и всеки ден 24 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко. Сътрудничеството с японската фирма не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски. Ние си партнираме и в съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект от консумацията на кисело мляко и създаването на технологии за производство на функционални храни.