Интелектуална собственост

В резултат на своята над половинвековна научноизследователска и производствена дейност “Ел Би Булгарикум” ЕАД притежава значителна по обем индустриална собственост, включваща патенти, марки и географски означения, а също и нерегистрирани обекти, предимно технологии, методики, производствен опит.

Дружеството е притежател на над 20 регистрирани патента и над 50 продуктови търговски марки, някои от които са с множество регистрации за териториите на страни от Европа, Азия, Австралия. Фирмената ни търговска марка е регистрирана в Европейския съюз и в още 21 страни. Патентите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД са основно за полезни свойства на уникални щамове млечнокисели бактерии от богатата колекция на дружеството и включването им в нови млечни продукти.

Интелектуалната собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД непрекъснато се обогатява и обновява, което дава възможност за поддържане на лицензионния потенциал и експортните позиции, но и дава силен коз на компанията в борбата с нелоялната конкуренция.