Интелектуална собственост

В резултат на своята над половинвековна научноизследователска и производствена дейност “Ел Би Булгарикум” ЕАД притежава значителна по обем индустриална собственост, включваща патенти и търговски марки, а също и нерегистрирани обекти, предимно технологии, методики, производствен опит. Дружеството е вписан ползвател на наименование за произход на уникалната българска закваска за производство на българско кисело мляко.

Патентите на „Ел Би Булгарикум” ЕАД са основно за полезни свойства на уникални щамове млечнокисели бактерии от богатата колекция на дружеството и включването им в нови пробиотични продукти.

Фирменото лого е регистрирано като търговска марка в Европейския съюз и в още над 20 страни по света. Дружеството притежава и голям брой продуктови търговски марки, с регистрации в България, Европа и в редица Азиатски страни.

Наименованието за произход „Българска закваска за производство на кисело мляко“ е с регистрация в Патентно ведомство на Република България и с международна регистрация по Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход.

Интелектуалната собственост на „Ел Би Булгарикум” ЕАД непрекъснато се обогатява и обновява, което дава възможност за поддържане на лицензионния потенциал и експортните позиции, но и дава силен коз на компанията в борбата с нелоялната конкуренция.