Oсновни дейности

Основната мисия на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е запазването и обогатяването на вековни български рецепти в съчетание с модерните технологии и научни изследвания.

По този начин се стремим да поддържаме и разширяваме стратегическите си партньорства в страната и чужбина чрез разработване и предлагане на млечни продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията на потребителите.