Разработка на нови технологии за производство на сирена

cheeseРазработка на нови технологии за производство на сирена с оптимизирана биоактивност и функционален ефект.

Основна цел на предлагания проект е разработката на нови технологии за производство на сирена с доказани функционални ефекти, а именно:

  • нова технология за производство на сирене с форсирано съдържание на биоактивни пептиди, укрепващи костната плътност (антиостеопорозен профилактичен ефект);
  • нова технология за производство на функционален сиренен продукт, съдържащ пептиди с профилактичен ефект спрямо нормализиране на повишеното кръвно налягане;
  • нова технология за производство на сирене, обогатено с биоактивни пептиди с имуностимулиращ ефект.

Проектът предвижда и разработването на стартерна комбинация за Бяло Саламурено Сирене с оптимизирана биоактивност, състояща се единствено от L. bulgaricus и S. thermophilus. Специално разработени са стартерни комбинации за сирени продукти резистентни спрямо вируси по бактериите (бактериофаги).

Проектът е съфинансиран от Националния Иновационен Фонд (2006-2009).