Молекулярна характеристика

Molecule_optМолекулярна характеристика, имуномодулиращи свойства и механизми на здравословни ефекти при български лактобацили от различни екологични ниши. 

Основна цел на проектае откриването на български щамове лактобацили с научно-доказани пробиотични свойства и изследване на молекулни механизми на здравословните ефекти.

За постигане на тази главна цел са предвидени работни подпрограми, посветени на характеризиране на новоизолирани щамове от различни екологични ниши със съвременни генетични методи (AFLP, PFGE, DGGE, sequensing), изследване имуномодулиращите свойства на лактобацили (cell-lines, splenocytes, cytokinesassaybyELISAandreal-timePCR), адхезивната способност към епитела на дебелото черво (epithealcell-lines), антимикробна активност срещу вредна микрофлора и преживяемост в гастро-интестиналния тракт (invivo, specificgeneticmarkers, realtimePCR).

Осъществена е оригинална разработка на специфични генетични маркери за доказване на пробиотичните щамове в хранителни продукти и в гастро-интестиналния тракт. Важни резултати от проекта са: изследване на молекулните основи на имуномодулиращия ефект на подбрани български щамове, определяне механизмите на адхезия към чревния епител и характеристика на произведените антимикробни субстанции с модерни молекулярни методи.

Проектът е съфинансиран от МОН (2009-2011).