Разработване на качествени нови закваски | LBB

Разработване на качествени нови закваски

yoghurt9_optРазработване на качествени нови закваски за млечнокисели продукти със здравословни свойства.

Основна задача на проекта е разработката на гама от пробиотични закваски за млечнокисели продукти с доказани здравословни свойства.

В състава на закваските влизат специално селекционирани щамове из над 500 изолирани и характеризирани млечнокисели бактерии. Проучени са най-важните здравословни характеристики на колекционираните щамове с рутинизирани в Ел Би Булгарикум ин-витро системи за оценка на здравословните ефекти.

Изследвани са на молекулярно ниво адхезията на пробиотични щамове към чревния епител, понижаването на серумния холестерол, благоприятното влияние върху имунната система, подобряване усвояването на млечната захар, понижаване на вредни ензимни активности в дебелото черво и др.

Проектът е съфинансиран от Националния Иновационен Фонд (2005-2008).