Изследване на здравословния ефект на млечнокисели бактерии

yoghurt_spoonИзследване на здравословния ефект на млечнокисели бактерии.

По проекта бяха изследвани някои здравословни ефекти на млечнокиселите бактерии като: преживяемост в интестиналния тракт, подобряване усвояването на млечната захар, понижаване нивото на гнилостните метаболити в дебелото черво, влияние върху микробиотата и др. Бяха разработени нови технологии за свежи ферментирали млека с бифидобактерии, киселомлечен продукт с увеличена концентрация на калций и др.

По проекта бе закупена съвременна апаратура за научноизследователска дейност и оборудване за пилотно производство.

Проектът е съфинансиран от Японска агенция за международно сътрудничество JICA. Техническо сътрудничество с правителството на Япония (1997 – 2002).