Права за ползване

Авторско право

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД. Всички права запазени. Текстове, изображения, графики, звукови файлове, анимационни файлове, видео файловете и тяхното подреждане на сайта на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД са обект на авторско право и защита на интелектуалната собственост. Те не могат да бъдат копирани за търговска употреба или разпространение, нито да бъдат променяни или публикувани на други сайтове.

Изключване на отговорност

Като използвате сайта на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, Вие се съгласявате с политиката ни за Он-лайн поверителност. Ако не приемате тази декларация, моля, не използвайте нашият уеб сайт. Запазваме си правото по собствено усмотрение да променяме, модифицираме, добавяме или отстраняваме части от тази декларация по всяко време. Моля, редовно проверявайте тази страница за промени. Ако продължавате да използвате нашият уеб сайт след момента на публикуване на дадени промени ще означава, че приемате тези промени.