Публична покана | LBB

Обяви

 

Публична покана

21.05.2014

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД публикува документация за избор на изпълнител с Публична покана с предмет „Сертифициране на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа (СУ ЗБУТ) съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007“.

Крайният срок за подаване на оферти е 31.05.2014 г., 16.00 часа.

Образец на договор
Публична покана
Методика на оценка
Изисквания към офертите
Оферта
Декларация