Обяви

 

Публична покана по процедура за избор на изпълнител на услуга по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет: “Медицински изследвания за изпитване на здравословни ефекти“

31.01.2020

Публична покана по процедура за избор на изпълнител на услуга по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет:

Медицински изследвания за изпитване на здравословни ефекти“

 

Дата: 31.01.2020

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Организация: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Срок и начин за подаване на документи – уточнени в Публичната покана.

 

 

 

Deklaracia_EIK

Oferta

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS160_usluga

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_new

Договор за доставка Se-1