Обяви

 

Публична покана по процедура за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет: “Закупуване на материали и консумативи по Обособена позиция 4 (Лабораторни консумативи) от втора тръжна процедура“

25.10.2019

Публична покана по процедура за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет:

“Закупуване на материали и консумативи по Обособена позиция 4 (Лабораторни консумативи) от втора тръжна процедура

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Организация: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Срок и начин за подаване на документи – уточнени в Публичната покана.

 

 

Техническа спецификация ОП4 от втора тръжна процедура

Общи условия

Договор за доставка Su-13

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160_new

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS160_OP4_2trajna_procedura

Oferta

Deklaracia_EIK