Обяви

 

Публична покана по процедура за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291

04.10.2019

Публична покана по процедура за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет:

Закупуване на материали и консумативи за втори етап на проекта със 7 Обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Елуенти за хроматография, Газово-хроматографски консумативи, Консумативи за предхроматографско пречистване, Консумативи за дериватизация, Консумативи за масспектрална пробоподготовка

Обособена позиция 2 – Консумативи за генна експресия

Обособена позиция 3 – Електрофоретични консумативи

Обособена позиция 4 – Лабораторни консумативи

Обособена позиция 5 – Реагенти за буфери

Обособена позиция 6 – Консумативи за разработка на прототип

Обособена позиция 7 – Консумативи за хранителни среди”

Дата: 04.10.2019

 Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организация: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Срок и начин за подаване на документи – уточнени в Публичната покана

 

 

Техническа спецификация 7 позиции

Общи условия

Договор за доставка

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_

PMS 160 2 Oferta Deklaracia_

EIK Iziskvania_oferti Declaracia_

ZUSESIF_PMS_160