Обяви

 

Процедура по събиране на оферти за „Подготовка на събития по повод 50 годишнина от началото на партньорските взаимоотношения между Ел Би Булгарикум и Мейджи“

17.07.2023

За да видите заданието кликнете тук- Задание- 50 години Мейджи

До оценка ще бъдат допуснати фирми, предоставили всички документи свързани с ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ и свързани с методиката за оценка.

Заинтересованите лица могат да изпращат предложения /оферти/ на
следният адрес: гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната
поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg в срок до 25 юли 2023г.