Обяви

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

17.07.2023

За да видите заданието кликнете тук- Задание- Проучване на пазара и анализ на конкурентите, подготовка на подробна стратегия, оценка и управление на риска.docx 

До оценка ще бъдат допуснати фирми, предоставили всички документи свързани с ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ и свързани с методиката за оценка.

Заинтересованите лица могат да изпращат предложения /оферти/ на
следният адрес: гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната
поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg в срок до 25 юли 2023г.