Обяви

 

Покана за оферта за оборудване на товарни автомобили с проследяващи устройства

11.04.2012

„Ел Би Булгарикум” ЕАД Ви кани да представите Вашите предложения за оборудване на 9 броя товарни автомобили, собственост на Дружеството – 5 в гр.София и 4 в гр.Видин, с проследяващи устройства /GPS/.

Устройствата трябва да включват допълнително:

 • следене на горивото в резервоара;
 • идентификация на водача.

Проследяващите устройства следва да осигуряват следната информация:

 • режим на наблюдение „Реално време”;
 • справки:
  • маршрути;
  • обобщен маршрут;
  • архив „нарушения”;
  • сравнителна групова справка;
  • използване на МПС в работно и извън работно време;
  • разход на гориво.
 • обозначаване на POI / адреси на обекти, складове и др./
 • пътни листове и друга информация

Месечен пакет за един автомобил с включена такса за сим –карта и ползване на софтуер за проследяване само за територията на България.

Вашите оферти в запечатани непрозрачни пликове да се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр.София, ул.Съборна № 9, ет.2 до 16.00 часа на 20.04.2012 година.

Телефон за контакт – 02/9872901