Обяви

 

ПОКАНА до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на логистични услуги за производствените продукти на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства

04.05.2023

ПОКАНА

до заинтересовани страни за участие в конкурс за избор на доставчик на логистични услуги за производствените продукти на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД с хладилни транспортни средства

 

„ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД  е производител на млечни продукти, които се транспортират с хладилни транспортни средства, при температурен режим +2 до +4 градуса по Целзий, до складове и магазини, в различни райони на България. Производственото предприядие на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД  се намира в южната индустриална зона на гр. Видин.

Млечните ни продукти се транспортират от производствената ни база в гр. Видин до София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Ловеч, Раковица (Видинско), Разлог, Петрич.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии за опит, надеждност, сигурност и капацитет:

 

 1. Опит, в превозването и логистиката с  хладилни транспортни средства на млечни и/или охладени хранителни продукти не по-малък от 3 години.
 2. Да притежават /собствени или с договор за лизинг/ не по-малко от 8 броя влекачи и минимум 4 броя хладилни ремаркета, с оглед заменяемост на влекачи в случай на ремонт или авария.
 3. Да разполагат с наличен капацитет да извършват превоз от производствената ни база в гр. Видин, най-малко на 64 палета всеки работен ден, до посочените по-горе дестинации.
 4. Затраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв.
 5. Затраховка на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв. в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.

 

Предмиство ще се счита:

 1.  Предишен опит при транспортиране на млечни продукти.
 2.  Разнороден хладилен автопарк с различен товарен капацитет.
 3.  Възможност за работа 24/7/365
 4. Възможност за връщане на празни палети, опаковки, амбалаж и др. консумативи до производствената ни база в гр. Видин или до производствената ни база в гр. София.
 5. Приоритетно обслужване на заявките на Възложителя.

 

При проявен интерес и ако отговаряте на посочените по-горе критерии, моля да изпратите писмено ценово предложение в срок не по късно от 10.05.2023г.

 

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на сосбтвените и/или лизингови превозни средтсва удостверяващи собствеността на МПС, типа, тонаж и пр.

 

При подаване на ценово предложение задължително да се предоставят копия на застрахователни полици, съответните добавки и общи условия, ако са приложими, удостоверяващи размера и рисковите на покритие, както следва:

 1. Гражданска отговорност .
 2. Отговорност на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача или трети лица за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв.
 3. Отговорност на превозвача покриваща рискове по вина на превозвача за физическо увреждане, нарушение на хранителните и хигиенни качества на продукцията и/или погибване на продукцията собственост на Възложителя в размер не по-малък от 600‘000 лв. в следствие повреда или некоректна работа на хладилния агрегат на превозното слредство.

 

При подаване на ценово предложение задължително да се посочи цена на километър във всяка посока, начин и метод за отчитане на изминатото разстояние, всички допълнителни и съпътстващи разходи и такси, които ще формират крайната цена.

Не се допуска допълване на основания за плащане и промяна на цената след избор на доствчик при подписване на догов между страните.