Обяви

 

ПОКАНА до заинтересовани страни за участие в процедура за избор на доставчик на вина

26.06.2023

Във фирмените магазини на „ Ел Би Булгарикум“ ЕАД съществуват регали, на които може да се предлагат вина на български производители/изби/.

 

В тази връзка желаещите производители /изби/ могат да изпращат предложения /оферти/ на следният адрес:  гр. София. П.К. 1113, ул. Тинтява № 86 или на електронната поща на дружеството, както следва: office@lbbulgaricum.bg.

Критерии за подаване на оферта:

  1. Капацитет на регала: до 10 артикула
  2. Заинтересованите производители доставят стоката на консигнация. Доставката е до франко склад София.
  3. Плащанията ще се извършват на месечна база, въз основа на реализираните продажби.

Участниците оферират % /процент/ отстъпка от препоръчаната крайна цена на производителя /избата/.