Обяви

 

Закупуване на два броя налични лекотоварни хладилни автомобила

24.04.2012

„Ел Би Булгарикум” търси да закупи с еднократно плащане:

1. Два броя налични лекотоварни хладилни автомобила, нови или употребявани /до 5 години/, които да отговарят на следните условия:

  • Термоизолиран товарен сектор
  • Монтиран изправен хладилен агрегат
  • Товароносимост – 800 кг. Товароносимостта се доказва с проспект от производителя на автомобилите

За употребявани автомобили е необходимо да се посочи :

  • Година на първата регистрация
  • Пробег
  • Налична сервизна книжка за обслужване на автомобилите във фирмен сервиз

2. Един брой наличен лек автомобил от малък клас, брой места 1 + 1, с товарен сектор. Нов или употребяван/ до 5 години/.

За употребяване автомобили да се посочи:

  • Година на първата регистрация
  • Пробег
  • Налична сервизна книжка за обслужване на автомобилите във фирмен сервиз

Вашите оферти в запечатани, непрозрачни пликове да се представят в деловодството на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, находящо се в централния офис на Дружеството в гр.София, ул.Съборна № 9, ет.2, до 16.00 часа на 10.05.2012 година.