Kонкурсна процедура по избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договор за застраховане на имущество: сгради, машини, съоръжения и стопански инвентар. | LBB

Новини

 

Kонкурсна процедура по избор на лицензирани застрахователни дружества за сключване на договор за застраховане на имущество: сгради, машини, съоръжения и стопански инвентар.

14.10.2022

Файл за изтегляне