Новини

 

С над 30% намалява броя на фермерите в България за последните 3 години

16.01.2012

cowfarmoptС над 30% намалява броя на регистрираните земеделски производители в България за последните 3 години, сочи проучване на Фермер.БГ. Няколко са основните причини за намаляването на стопаните в аграрния сектор, като най-основните са преминаване в сивата икономика, уедряване на стопанствата и излизане от сектора, фалити свързани с голяма кредитна и междуфирмена задлъжнялост и твърде високата средна възраст на заетите в селското стопанство.

Общ брой регистрирани земеделски производители в България ( по наредба 3 / 1999 ) :

2006-а година : 77 899
2007-а година : 80 308
2008-а година : 95 770
2009-а година : 99 087
2010-а година : 69 306
2011-а година : 65 504

В сравнение с броя на регистрираните земеделски стопанства през 2003-а година, техния брой намалява вече с около 44%. Това води до увеличаване на средната площ на стопанствата, която в момента е около 105-110 дка.

Най-много земеделски стопанства има в Област Благоевград и Област Пловдив. Най-малко са фермерите в софийско и пернишко.