Новини

 

Ферментиралите функционални храни на Ел Би Булгарикум с принос в борбата срещу затлъстяването

31.05.2023

Продължаваме темата за разработени технологии на  функционални храни на ЕЛБИ-Булгарикум – полезни и подходящи за профилактика срещу затлъстяването.

 

Както знаем, протеините във функционалните храни, особено животинските, играят важна роля в лечението и профилактиката при затлъстяването. Известно е, че в редица страни с висок жизнен стандарт, за които е характерен висок дял на протеините в диетата, затлъстяването е по-рядко срещан проблем.

За оптималното протичане на процесите в тъканната протеинова биосинтеза е необходим баланс между есенциалните и неесенциални аминокиселини. Незаменимите аминокиселини валин, левцин, изолевцин, треонин, фенилаланин, триптофан, метионин и лизин задължително се доставят в организма чрез храната.   Наред с това все повече научни публикации доказват  значението на пробиотиците и пребиотиците в опазване на общественото здраве.

На базата на по-рано разработения от Дружеството функционален  продукт  “БИОСТАРТ”, клинично  изпитан и препоръчан за профилактика при затлъстявяне, бе създаден  синбиотичен високопротеинов диетичен продукт.

Една от нашите нови  разработки през последните години бе създаване на  синбиотичен функционален високопротеинов продукт с балансиран състав и висока биологична стойност.

Тази технология за производство на синбиотичен високопротеинов продукт е разработена при използване на следните суровини:

 Краве мляко-нисколактозно и хидролизирани млечни протеини

Селекционирани щамове от Колекцията на “ЕЛ БИ Булгарикум ” ЕАД с доказани здравословни ползи, чрез ин витро или ин виво методи:

  1. bulgaricus 120 -с доказан имуностимулиращ ефект; L. helveticus A1-синтезиращ биоактивни пептиди с ACE инхибираща активност; L. gasseri 4/13 –със силна адхезия към епителни клетки, както и пребиотици и плодови компоненти.

Органолептичният, физикохимичният и микробиологичният анализ и контрол на лиофилизирания високопротеинов продукт се извършваше по разработена от нас схема , включваща стандартизирани методи за анализи по БДС, IDF, ISO и UVспектрофотометрични-тестови комбинации на фирма „Boehringer” – Германия. Определянето на свободните аминокиселини в продукта е извършено по PICO.TAG метода на Cohen след деривация с фенилизотиоцианат и резултатите са отчетени по метода на вътрешен стандарт.

Резултатите от анализите на синбиотичния високопротеинов продукт показаха че:

Високопротеиновият продукт  в лиофилизиран вид e с ниско влагосъдържание /под  5 %/, което гарантира запазване на качествата му през периода на съхранение.

Този  продукт е нисколактозен сух функционален продукт, като след възстановяване на продукта,  лактозата в него е под   2%  т.е. продукта задоволява норматива за нисколактозни храни и е подходящ при лица с лактозна непоносимост.

Високопротеиновият синбиотичен продукт съдържа полезни микроорганизми, които играят важна роля за регулиране на стомашно-чревния тракт и стимулират защитната система на организма.

Данните показват, че произведеният продукт съдържа достатъчно количество  жизнеспособни клетки до 12-ия месец след производството му и съхранение при хладилни условия. При съхранение при стайна температура броят на жизнеспособните клетки  на 6-я месец от съхранението намалява до 1,2х106cfu/g.

Сумата на свободни аминокиселини в разработения високопротеинов продукт е 1444,9 mg/100g. За сравнение с количеството на свободните аминокиселини в свежо прясно мляко е 4,0 – 4,6 mg% ( Кондратенко, М.С.колектив,1985);
Проведените анализи на свободните аминокиселини в продукта подтвърдиха неговата висока биологична стойност.

Незаменимите аминокиселини  валин, левцин, изолевцин, треонин, фенилаланин, триптофан, метионин и лизин  са в количество 600 mg%, което е доказателство за високите функционални характеристики на протеина в предлагания продукт

Протеините в този високопротеинов продукт представляват 59.90 %. Със 100 грама от този нов функционален продукт на консуматора се осигуряват 349.2 kcal енергия.

Включените суроватъчни протеини и пребиотици  допринасят за гарантиране на още по-високата биологична стойност на новосъздадения продукт, а добавените плодови носители осигуряват богат набор от ценни минерали и приятен вкус.

Нашите наблюдения показаха , че   продукта е с много добър вкус и се приема с желание.

Млечнокиселият лиофилизиран синбиотичен високопротеинов продукт, освен за профилактика на затлъстяването и метаболитния синдром е подходяща храна за всички възрастни.