Участие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД на Международното изложение за храни и напитки ANUGA 2009, гр. Кьолн – Германия