Участие на Ел Би Булгарикум ЕАД на Международното изложение ANUGA 2007, гр. Кьолн – Германия