Този месец рубриката ни „Светът на Ел Би Булгарикум отвътре“ отново е посветена на науката и по-специално на колегата ни д-р Михаела Михайлова. Тя заедно със своя екип от специалисти се грижат за една от най-важните и големи лаборатории в нашия научен център. | LBB

Новини