Този месец в „Светът на Ел Би Булгарикум отвътре“ избрахме да ти представим колегата ни, която ежеминутно се грижи за качеството на готовата ни продукция и отчасти носи почти цялата отговорност за това, ти да си доволен от нашите продукти. | LBB

Новини