Новини

 

„Публична покана за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291“

18.01.2019

Публична покана по процедура за избор на изпълнители на доставки по проект BG16RFOP002-1.005-0291 с предмет:

Закупуване на материали и консумативи за първи етап на проекта с 9 Обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Консумативи за масспектрални анализи, Хроматографски колони, Течно-хроматографски консумативи

Обособена позиция 2 – Консумативи за PCR

Обособена позиция 3 – Консумативи за ДНК анализи

Обособена позиция 4 – Микробиологични консумативи

Обособена позиция 5 – Хроматографски стандартни вещества

Обособена позиция 6 – Консумативи за клетъчни линии

Обособена позиция 7 – Ензими

Обособена позиция 8 – Консумативи за фенотипна детекция на бактерии

Обособена позиция 9 – ELISA консумативи

 

Дата: 18.01.2019

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Организация: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Срок и начин за подаване на документи – уточнени в Публичната покана.

 

Dogovor_za_dostavka Publichna_pokana Oferta Obshti_uslovia Iziskvania_oferti Declaracia_ZUSESIF_PMS 160 Deklaracia_EIK Tehnicheska_specifikacia