Празник на киселото мляко, гр. Трън, 28 Юни, 2013 | LBB

Празник на киселото мляко, гр. Трън, 28 Юни, 2013