Празник на киселото мляко, гр. Трън, 16 юли, 2011 | LBB

Празник на киселото мляко, гр. Трън, 16 юли, 2011