Посещение на Министъра на земеделието и храните в „Ел Би Булгарикум” ЕАД