Откриване на фирмен магазин в гр. Видин, ул. Александър Велики, 9