Нашата легенда за откритието на чудотворната бакетрия Lactobacillus bulgaricus