Новини

 

Д-р Михаела Михайлова: Вече 50 г. „Ел Би Булгарикум“ съхранява закваската за българското мляко

03.10.2022

В „Ел Би Булгарикум“ работят висококвалифицирани научни работници и специалисти, които правят научни открития и извършват задълбочени изследвания, посветени на полезните свойства на млечните продукти. Компанията разполага с 8 модерни лаборатории, в които се правят проучвания в полза на индустриалното производство на закваски и разработването на нови технологии. Това прави „Ел Би Булгарикум“ единствената държавна компания, която не разчита само на изпитани рецепти, а залага на съчетаването им с научни изследвания и последни технологии, а резултатът е – продукти с естествени съставки и високо качество на полезните свойства.

Сред учените, които помагат за това млечните продукти да са здравословни и вкусни, е и д-р Михаела Михайлова от лабораторията „Съхранение и охарактеризиране на култури“ в дружеството.

„Ел Би Булгарикум” ЕАД притежава уникална колекция от повече от хиляда щама млечнокисели бактерии, част от които влизат в състава на нашите закваски за производство на оригинално българско кисело мляко, за други традиционни млечни продукти, както и в пробиотични продукти. Началото на събирането и изследването на проби от домашноприготвени продукти с типичен вкус, от екологично чисти региони на България, е поставено през седемдесетте години на миналия век. Вече петдесет години, наред с разработените във фирмата симбиотични закваски, съхраняваме, поддържаме и предлагаме на нашите клиенти и природни асоциации закваски за оригинално българско кисело мляко. През последните години колекцията ни се обогатява както с бактерии, изолирани от традиционни млечни продукти, така и с изолати от растения, здрави доброволци, кърма и други природни източници. Един от приоритетите ни е намиране и изследване на нови щамове от бактериите на българското кисело мляко – Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Това ни дава възможност да селекционираме култури, открояващи се с полезни свойства, които се запазват по време на производството и съхранението на продукта, в който са вложени. Изолираме и охарактеризираме нови щамове и от видовете: Lactobacillus helveticus; Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis; Lactiplantibacillus plantarum; Lacticaseibacillus rhamnosus; Lactobacillus gasseri; Limosilactobacillus  mucosae; Bifidobacterium spp. и други.

Надеждното и дълготрайно съхранение на бактериалната колекция на фирмата осигуряваме чрез замразяване при свръхниски температури и лиофилизация.

В лабораторията се изследва β-галактозидазната активност на културите с цел да се подберат такива, които продуцират по-голямо количество от ензима. Киселото мляко, приготвено с такава закваска, е подходящо за консумация от хора с лактозен интолеранс.

Посредством in-vitro методи се търсят щамове, потискащи синтезирането на нежелани метаболити, напр. гнилостни метаболити от чревната микрофлора, пиоцианин и др. Проучваме и антимикробната активност на млечнокиселите микроорганизми от фирмената колекция срещу различни видове патогенни микроорганизни, като съвместно с колеги от други лаборатории изследваме способността им да потискат растежа им или да коагрегират с тях. Правим предварителен подбор чрез in-vitro изследване на преживяемостта в стомашночревния тракт.

Чрез автоматизирана система за фенотипен микроарей OmniLog® проучваме и избираме най-подходящите условия за изява на търсени пробиотични качества.

С цел предотвратяване на трансфер на гени, носители на антибиотична резистентност към консуматорите, изследваме устойчивостта спрямо антибиотици на културите, показали пробиотичен или технологичен потенциал.

В лабораторията се изследва ефектът от консумация на продукти, приготвени със селекционирани щамове и закваски за българско кисело мляко върху фекалната микрофлора и метаболити на доброволци. Проследява се и преживяемостта на приетите с кисело мляко Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Колеги от другите лаборатории на фирмата, чрез различни in-vivo и in-vitro методи,  изследват способността на съхраняваните във фирмената колекция от млечнокисели микроорганизми да адхезират към чревен епител, имуностимулиращите и противовъзпалителните им свойства, както и способността им да понижават холестерола,  да инхибират кръвното налягане, да консумират пурини и др.

Съвместно с болници се провеждат и клинични изпитвания за потвърждаване свойствата на пробиотичните ни бактерии и продукти.

Изследванията на органолептичните свойства и технологичния потенциал на щамовете и закваските от бактериалната колекция „Ел Би Булгарикум” ЕАД се извършва в лаборатория „Стартерни култури”.