Новини

 

Лаборатория „Съхранение и охарактеризиране на култури”

30.03.2024

Научете повече за лаборатория „Съхранение и охарактеризиране на култури”, интегрална част от научно-изследователския център на Ел Би Булгарикум.

 

„Ел Би Булгарикум” ЕАД притежава уникална колекция от повече от хиляда щама млечнокисели и бифидобактерии. Началото на събирането и изследването на проби от домашноприготвени продукти с типичен вкус, от екологично чисти региони на България е поставено през седемдесетте години на миналия век. Вече петдесет години, наред с разработените във фирмата симбиотични закваски, съхраняваме, поддържаме и предлагаме на нашите клиенти и природни асоциации закваски за оригинално българско кисело мляко. През последните години колекцията ни се обогатява както с бактерии, изолирани от традиционни млечни продукти, така и с изолати от растения, сурови млека, здрави доброволци, кърма и други природни източници. 

Надеждното и дълготрайно съхранение на Колекцията от микроорганизми на  „Ел Би Булгарикум” ЕАД  осигуряваме чрез паралелно замразяване в течен азот, в свръхнискотемпературни фризери, както и чрез лиофилизация.  

Част от щамовете, съхранявани във фирмената Колекция влизат в състава на разработените от научноизследователския екип на дружеството закваски за производство на оригинално българско кисело мляко, за други традиционни млечни продукти, както и в пробиотичната гама продукти.  

Един от приоритетите ни е намиране и изследване на нови щамове от бактериите на българското кисело мляко Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Това ни дава възможност да селекционираме култури, открояващи се с полезни свойства, които се запазват по време на производството и съхранението на продукта, в който са вложени. Изолираме и охарактеризираме нови щамове и от видовете: Lactobacillus helveticus; Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis; Lactiplantibacillus plantarum; Lacticaseibacillus rhamnosus; Lactobacillus gasseri; Limosilactobacillus mucosae; Bifidobacterium spp. и други.  

В лаборатория „Съхранение и охарактеризиране на култури“ се изследва β-галактозидазната активност на Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus с цел да се подберат щамове, които продуцират по-голямо количество от ензима, способстващи за по-доброто усвояване на млечната захар от хора с лактозен интолеранс.  

Лаборатория „Съхранение и охарактеризиране на култури”

Посредством in-vitro методи се търсят щамове от различни бактериални видове, които потискат синтезирането на нежелани метаболити, напр. гнилостни метаболити от чревната микрофлора, пиоцианин и др. Проучваме и антимикробната активност на млечнокисели и бифидобактерии от фирмената колекция, като изследваме способността им да потискат растежа на патогенни микроорганизми или да коагрегират с тях. Правим предварителен подбор на култури чрез изследване на преживяемостта им в лабораторно приготвени храносмилателни сокове. С цел предотвратяване на трансфер на гени, носители на антибиотична резистентност към патогенни бактерии в гастроинтестиналния тракт на консуматорите, изследваме устойчивостта спрямо антибиотици на културите, показали пробиотичен или технологичен потенциал. 

В лабораторията се изследва ефектът от консумация на продукти, приготвени със селекционирани щамове и закваски за българско кисело мляко върху фекалната микрофлора и метаболити на здрави доброволци. Проследява се и преживяемостта на приетите с кисело мляко Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. 

В Центъра за Научноизследователска и Развойна Дейност при „Ел Би Булгарикум” ЕАД се изследват и органолептичните свойства и технологичния потенциал на щамовете и закваските от бактериалната колекция „Ел Би Булгарикум” ЕАД. Чрез различни in-vivo и in-vitro методи се изследва способността на съхраняваните във фирмената колекция микроорганизми да адхезират към чревен епител, имуностимулиращите и противовъзпалителните им свойства, както и способността им да понижават холестерола,  да инхибират кръвното налягане, да консумират пурини и др.  

Съвместно с болници се провеждат и клинични изпитвания за потвърждаване свойствата на пробиотичните ни бактерии и продукти. 

д-р Михаела Михайлова 

Ръководител лаборатория “Съхранение и охарактеризиране на култури”