Новини

 

Изследователският център на Ел Би Булгарикум посрещна студенти от Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив

20.05.2024

Център за НИРД на Ел Би Булгарикум

Студенти от специалност “Анализ, контрол и екология на храните” в Университета по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив, посетиха центъра за Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на Ел Би Булгарикум.  

Висшето учебно заведение и Ел Би Булгарикум са дългогодишни партньори при провеждането на учебни практики и обмяната на опит. Студентите проведоха среща с видни учени и специалисти от научно-изследователския екип на компанията и се запознаха с водещите тенденции, методи и технологии при производството на мляко и млечни продукти. Практическата част на посещението включи и обиколка на различните производствени и лабораторни звена в дружеството.

Проф. дн Жечко Димитров

Научно-изследователският център за развойна дейност на Ел Би Булгарикум има половинвековна история и традиции, а задълбочените изследвания, свързани с полезните свойства на млечно-киселите организми и индустриалното производство на традиционни млечни продукти са от национално значение за развитието на млекопреработвателната индустрия в страната. 

Д-р Золтан Уршев

Студентите имаха възможността да опитат най-новият продукт на компанията- пробиотичен айрян с над 25 милиарда жизнеспособни бактерии. Иновативната разработка е част от здравословната серия PROWAY на Ел Би Булгарикум.

Айрян пробиотик „PROWAY“