Проф. Жечко Димитров: Киселото мляко LB понижава кръвното и холестерола | LBB

Новини

 

Проф. Жечко Димитров: Киселото мляко LB понижава кръвното и холестерола

23.08.2022

В „Ел Би Булгарикум“ работят висококвалифицирани научни работници и специалисти, които правят научни открития и извършват задълбочени изследвания, посветени на полезните свойства на млечните продукти. Компанията разполага с 8 модерни лаборатории, в които се правят проучвания в полза на индустриалното производство на закваски и разработването на нови технологии. Това прави „Ел Би Булгарикум“ единствената държавна компания, която не разчита само на изпитани рецепти, а залага на съчетаването им с научни изследвания и последни технологии, а резултатът е – продукти с естествени съставки и високо качество на полезните свойства.

Един от учените, които допринася за това, е проф. Жечко Димитров от лабораторията „ Молекулярна биология“.

Жечко Димитров

 

– Г-н Димитров, разкажете за себе си – къде сте учил и как започнахте работа в „Ел Би Булгарикум“?

Завършил съм магистратура в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив; докторантура в Института по Молекулярна биология на БАН; Доктор на науките в УХТ. Изборът ми е повлиян от обстоятелствата на времето преди промените през 1989 година.

На защитата на дипломната ми работа в УХТ присъства тогавашният Изпълнителен директор на „Ел Би Булгарикум“ и той ме покани на работа в дружеството през октомври 1994. Интересно за мен в работата ми през годините са изследователските направления и области които съм въвел: (1) изследвания на пробиотични свойства на млечнокисели бактерии (имуностимулиращи, хиполипидемични, антиоксидантни, адхезия към чревен епител, противовъзпалителни, генериране на биоактивни пептиди и др.); (2) молекулярно-таксономични методи за различаване на бактериални видове и щамове на база на тяхното ДНК; (3) анализи на специфични метаболити и вещества в храни (витамини, аминокиселини, пурини, мастнокиселинен състав, антибиотици, консерванти, захари, фалшификации и др.).

Какво се случва в лабораторията „ Молекулярна биология“ на „Ел Би Булгарикум“, която оглавявате?

– С молекулярни методи са изследват важни здравословни свойства на млечнокиселите бактерии (МКБ), както и се анализират важни съставки на млечните продукти, които не биха могли да се определят с класически биохимични и микробиологични методи. Например в тази лаборатория може да се определи структурата и количеството на конкретни биоактивни пептиди с ефект срещу повишеното кръвно налягане.

– Киселото мляко на ‘‘Ел Би Булгарикум“ спомага и за понижаване на холестерола. Каква е тайната?

Някои щамове МКБ могат да понижават нивото на холестерола по два начина: (1) чрез адсорбция на холестерола от повърхностни компоненти на бактериалните клетки и препятстване усвояването му от организма; (2) чрез разграждане на жлъчни соли и по този начин ангажиране на запаси от холестерол за синтеза на нови жлъчни соли. По-важен е вторият път, защото може да понижи нивото на серумния холестерол. В киселите млека на „Ел Би Булгарикум“ се използват закваски с внимателно селектирани и много добре проучени щамове bulgaricus и S. thermophilus. В Центъра за НИРД на Дружеството могат да се извършат необходимите проучвания на здравословния потенциал на щамовете МКБ с цел подбор на най-подходящите щамове за профилактика на редица социално-значими заболявания. Никой институт, клиника или университет в България не разполага с този широк аналитичен комплекс за изследване на пробиотични свойства на МКБ.

 – Разкажете малко повече за бирата за хора с подагра, която разработвате в сътрудничество с други двама изследователи – Калинка Балтова и Михаела Михайлова. Знаем, че е на етап на финилизиране на технологичните опити. Какво представлява и кога ще е на пазара?

Хората с подагра би трябвало да ограничават приема на храни и напитки, съдържащи пурини (аденозин, гуанозин и техни производни), които могат да доведат до повишаване нивото на пикочна киселина. В бирата се съдържа немалко от тези пурини. Ако се включат специално подбрани щамове МКБ към бирената мая, при ферментационния процес ще се разградят пурините над 90%. Разбира се, щамове МКБ с повишена способност да усвояват пурини могат да се включат и в закваски за месни продукти.

 – Към лабораторията функционира и сублаборатория за клетъчни линии, която е от голяма важност при оценката на редица полезни свойства на млечнокиселите бактерии. Разкажете малко повече за нея.

– В тази лаборатория се използват човешки клетъчни линии (имунокомпетентни и епителни) за изследване на редица ефекти: имуностимулиращи, противовъзпалителни, адхезия към чревен епител, експресия на човешки гени в отговор на въздействието с подбрани щамове МКБ или техни метаболити. Нивото на достоверност на резултатите при използване на човешки клетки е по-високо от биохимичните, генетични и микробиологични тестове. Затова, преди провеждане на клинични изпитания е необходимо свойствата на конкретния клинично изпитван щам да се удостоверят чрез клетъчни линии. По този начин, се дава възможност за насочване към скъпите и продължителни клинични тестове на специално селектирани щамове МКБ, които са доказали свойствата си в аналитични системи от човешки клетъчни линии. Така се намалява вероятността от неудовлетворителни клинични резултати.