Новини

 

Жечко Димитров, Доктор на науките и ръководител на лаборатория „Молекулярна биология“ в „Ел Би Булгарикум“.

10.05.2024

Проф. дн Жечко Димитров, център за НИРД на „Ел Би Булгарикум“

В „Ел Би Булгарикум“ работят висококвалифицирани научни специалисти, посветени на науката за полезните свойства на млечните продукти. Дружеството разполага с 8 модерни лаборатории, в които се правят задълбочени научни изследвания чрез иновативни методи и процеси. Съчетавайки своя 50 годишен опит в производството на традиционни млечни продукти, с последните научни разработки и технологии, „Ел Би Булгарикум“ предлага продукти с натурални съставки и безкомпромисно качество. Един от учените, допринасящ за успеха на „Ел Би Булгарикум“, е проф. дн Жечко Димитров – ръководител на лаборатория „Молекулярна биология“ и отдел „Лаборатория за изпитване на храни“.    

– Проф. Димитров, разкажете за себе си – къде сте учил и как започнахте работа в „Ел Би Булгарикум“?   

– Завършил съм магистратура в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив; докторантура в Института по Молекулярна биология на БАН; Доктор на науките в УХТ. Интересно за мен в работата ми през годините са изследователските направления и области, които съм въвел: (1) изследвания на пробиотични свойства на млечнокисели бактерии (имуностимулиращи, хиполипидемични, антиоксидантни, адхезия към чревен епител, противовъзпалителни, генериране на биоактивни пептиди и др.); (2) молекулярно-таксономични методи за различаване на бактериални видове и щамове на база на тяхното ДНК; (3) анализи на специфични метаболити и вещества в храни (витамини, аминокиселини, пурини, мастнокиселинен състав, антибиотици, консерванти, захари, фалшификации и др.).   

– Какво се случва в лабораторията „Молекулярна биология“ на „Ел Би Булгарикум“, която оглавявате?   

– С молекулярни методи се изследват важни здравословни свойства на млечнокиселите бактерии (МКБ), както и се анализират важни съставки на млечните продукти, които не биха могли да се определят с класически биохимични и микробиологични методи. Например в тази лаборатория може да се определи структурата и количеството на конкретни биоактивни пептиди с ефект срещу повишеното кръвно налягане. 

– Към лабораторията функционира и сублаборатория за клетъчни линии, която е от голяма важност при оценката на редица полезни свойства на млечнокиселите бактерии. Разкажете малко повече за нея.    

– В тази лаборатория се използват човешки клетъчни линии (имунокомпетентни и епителни) за изследване на редица ефекти: имуностимулиращи, противовъзпалителни, адхезия към чревен епител, експресия на човешки гени в отговор на въздействието с подбрани щамове МКБ или техни метаболити. Нивото на достоверност на резултатите при използване на човешки клетки е по-високо от биохимичните, генетични и микробиологични тестове. Затова, преди провеждане на клинични изпитания е необходимо свойствата на конкретния клинично изпитван щам да се удостоверят чрез клетъчни линии. По този начин, се дава възможност за насочване към скъпите и продължителни клинични тестове на специално селектирани щамове МКБ, които са доказали свойствата си в аналитични системи от човешки клетъчни линии. Така се намалява вероятността от неудовлетворителни клинични резултати.   

– Киселото мляко на „Ел Би Булгарикум“ спомага и за понижаване на холестерола. Каква е тайната?

– Някои щамове МКБ могат да понижават нивото на холестерола по два начина: (1) чрез адсорбция на холестерола от повърхностни компоненти на бактериалните клетки и препятстване усвояването му от организма; (2) чрез разграждане на жлъчни соли и по този начин ангажиране на запаси от холестерол за синтеза на нови жлъчни соли. По-важен е вторият път, защото може да понижи нивото на серумния холестерол. В киселите млека на „Ел Би Булгарикум“ се използват закваски с внимателно селектирани и много добре проучени щамове bulgaricus и S. thermophilus. В Центъра за НИРД на Дружеството могат да се извършат необходимите проучвания на здравословния потенциал на щамовете МКБ с цел подбор на най-подходящите щамове за профилактика на редица социално-значими заболявания. Никой институт, клиника или университет в България не разполага с този широк аналитичен комплекс за изследване на пробиотични свойства на МКБ.