Новини

 

“Ел Би Булгарикум” е с ново ръководство

16.12.2014

Slavi_PavlovСлави Павлов е назначен за изпълнителен директор на „Ел Би Булгарикум ЕАД“ със заповед на министъра на икономиката Божидар Лукарски от 15 декември, 2014.

Слави Павлов завършва магистърската си степен по стопанско управление във Великотърновски Университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Бакалавърската си степен по индустриално инженерство получава от Русенския Университет “Ангел Кънчев”.

Част от предходния му професионален опит включва: старши експерт направление „Развитие на селските региони” и старши експерт „Прилагане схеми и мерки за подпомагане” към Държавен фонд „Земеделие”; главен експерт “Управление пътна мрежа, Пътни имоти и Такси” към Агенция “Пътна Инфраструктура”. Участвал е като независим експерт към проект на БТК ЕАД и Община Плевен по преструктуриране и оценяване на недвижимости. Също така притежава и експертиза като лицензиран оценител на недвижими имоти към Агенцията по приватизация. Владее отлично английски и руски език.
„Ел Би Булгарикум“ ЕАД е единствената държавна компания в млекопреработвателния сектор. От 1991г. тя е правоприемник на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на ДСО „Млечна промишленост“. Дружеството съхранява традицията за производство на оригинални български млечни продукти с автентичните им вкусови и здравословни свойства, като амбициите са все повече да се утвърждава като технологичен лидер в областта на млечната промишленост в България.