Новини

 

„Ел Би Булгарикум“ стартира публична процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко

19.10.2023

„Ел Би Булгарикум“ стартира публична процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко

В подкрепа на родните производители млякото трябва да е изцяло с български произход, съкращават се и сроковете за изплащане на предадената суровина

„Ел Би Булгарикум“ променя изцяло досегашния си подход, като публично обявява открита процедура за избор на доставчици на сурово краве мляко за нуждите на производствената си база в гр. Видин. Млякото трябва да е изцяло с български произход, да отговаря на всички изисквания на Министерството на земеделието и храните и на Регламент №853/2004 на Европейския парламент. Участниците трябва да са сертифицирани от Българската агенция за безопасност на храните и Министерството на земеделието. Свежото мляко трябва да покрива всички критерии за висококачествен и натурален продукт, без наличието на каквито и да било добавки от сухи млека, емулгатори, стабилизатори, чуждовидово мляко и немлечни мазнини. В същото време, за да подкрепи българските производители, драстично се съкращават сроковете за изплащане на предадената суровина, като определя срок за фактуриране от 3 работни дни. Доставките ще се извършват по месечен график, определен от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, при максимално дневно количество за доставка – 25 тона. Предложенията могат да се подават с и без включен транспорт, с уточнение на възможността за транспортиране на млякото от страна на доставчика.

Участниците в откритата процедура могат да подават своите оферти до 16.30ч на 25.10.2023г в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.София, ул.“Тинтява“ 86 (сградата на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД), ет.4 в деловодството на дружеството, всеки ден от 9.30ч до 16.30ч., адресирани до „Комисия за провеждане на процедура по избор на доставчици на сурово краве мляко, за нуждите на Производствена база – Видин.“

Линк към обявата:

„Избор на доставчици на сурово краве мляко за нуждите на Производствена база Видин“ | LBB (lbbulgaricum.bg)