Новини

 

Д-р Ирина Готова: В „Ел Би Булгарикум“ единствени правим анализ за фалшификация на сирена

05.12.2022

Д-р Ирина Готова, лаборатория по „Молекулярна биология“ в „Ел Би Булгарикум“

 

Все по-често обръщаме внимание на храната, която ядем, защото е факт, че чистата храна е здраве. Години наред полезните, качествени и изключително вкусни млечни продукти от овче, козе и биволско мляко едва се срещаха на българската трапеза заради по-високата им цена. Намаляването на броя млекодайни животни от тези видове, допълнително оскъпява тяхното мляко като суровина и подтиква някои производители към намиране на лесен, но некоректен към потребителите начин за производство. Добавянето на значително по-евтиното краве мляко, което е и по-лесно за набавяне, е решение за некоректните производители.

Хубавото в тази ситуация е, че ръководителят на лабораторията ни по „Молекулярна биология“ в Ел Би Булгарикум проф. Жечко Димитров още през 2000 година е въвел метод за надеждно определяне на количеството добавено краве мляко в продукти от овче и биволско мляко, въпреки че това е едно истинско аналитично предизвикателство.

Възможните подходи са: PCR детекция на соматични клетки от краве мляко; имунологична оценка на имуноглобулини от краве мляко; протеомен анализ на специфични фрагменти от протеините на краве мляко.

Първите два подхода са по-бързи и лесни за изпълнение, но не са точни, поради големите вариации в количеството на соматични клетки, както и на имуноглобулините. Чрез протеомния метод, базиран на т.нар. изоелектрично фокусиране, се определя концентрацията на специфични пептидни фрагменти от казеина на различните видове млека. Понеже казеинът е основният протеин в сирената, специфичните пептидни фрагменти за различните видове млека достоверно отразяват съдържанието на съответния вид мляко.

В национален мащаб, единствено в Ел Би Булгарикум се извършва гореспоменатия протеомен анализ за наличие на фалшификации на сирена с по-евтиното краве мляко. Още с постъпването си на работа като млад специалист през 2007 год., бях обучена на този метод от проф. Димитров поради голямото търсене от страна на различни клиенти и най-вече от важността за създаване на среда на честна конкуренция между производителите и корекност спрямо потребителите на млечни продукти. Методът беше валидиран през 2008г. като Световен стандарт за количествено определяне на примесите на краве мляко в сирена от овче, биволско и козе млека – Регламент на Европейската комисия 273/2008. Точността на този метод позволява да се определи количествено примесът на краве мляко с висока чувствителност – дори 0,1%.

Може да се каже, че ние следим внимателно не само собствената си продукция, но като държавна фирма имаме ангажимент и към общото състояние на пазара на млечни продукти в България, а също така към нас се обръщат и големи износители на сирена от овче и биволско мляко и по този начин гарантираме доброто име на българските продукти в чужбина.