Новини

 

Д-р Золтан Уршев за съвместните научни сътрудничества на Ел Би Булгарикум

22.05.2024

Д-р Золтан Уршев

Ел Би Булгарикум е една от малкото индустриални компании, която успешно поддържа свой научно-изследователски отдел. В центъра за научно-изследователска и развойна дейност работят висококвалифицирани изследователи, специализирани в света на млечнокиселите бактерии и млечнокиселите продукти.  

Независимо от това, дали научната дейност се извършва в академична или индустриална организация, общата логика на работа е една и съща, поради което обменът на информация и сътрудничеството между изследователи от различни организации е от особена важност. Това в още по-голяма степен се отнася за една малка страна като България, където ресурсите влагани в наука са ограничени и обединяването им в отделни съвместни проекти води до по-голяма ефективност на изразходваните средства. Ето защо екипът на Ел Би Булгарикум винаги е търсил и откликвал на предложения за съвместна работа с различни наши академични организации и с готовност е споделял натрупания през годините опит и методическата експертиза в изследванията на млечнокиселите бактерии.

УХТ гр. Пловдив

Един от активните партньори на дружеството е Университетът по Хранителни Технологии – Пловдив, а един от най-пресните примери за сътрудничество между двете организации е завършилото през 2023 година съвместно изследване “Селекция на щамове от род Lactobacillus, изолирани от кисели теста, приготвени с различни типове брашна”, което акцентира върху точното определяне на видовете бактерии, присъстващи в различните видове кисели теста. Следващите етапи на работа включват изследване на някои технологични характеристики на новоизолираните и идентифицирани щамове, селекция на хомо- и хетероферментативни щамове млечнокисели бактерии и разработване на закваски за кисело тесто за хляб, приготвен с различни типове брашно.  

Център за НИРД на Ел Би Булгарикум

Добавянето на кисело тесто при замесването на главното тесто, при което се внасят симбиотични комбинации от хомо- и хетероферментативни млечнокисели бактерии и дрожди, е отличен подход за подобряване на трайността и вкусовите качества на хляба, отговарящо на потребителското търсене за избягване на химичните консерванти. Затова е естествен интересът и на двете организации към изследването и разработването на закваски за приготвянето на кисели теста. В горното изследване екип от Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, ръководен от проф. д.т.н. Запряна Денкова, изолира бактериални култури, получени при спонтанната ферментация на различни видове брашна – пшеничено, ечемичено, царевично, елда и др. като на следващ етап съвместно с изследователи от Ел Би Булгарикум се извършва прецизна видова идентификация на всеки от новоизолираните щамове. Установява се масовото присъствие на бактерии като Lactiplantibacillus plantarum и Levilactobacillus brevis, поотделно или в съобщество, с богато разнообразие между културите, изолирани от различни типове брашна. За идентификацията са използвани съвременни методи от молекулярната биология, с които борави екипът на лаборатория “ДНК-анализ” от изследователския център на дружеството. Резултатите са обобщени в дипломна работа на изследовател от Ел Би Булгарикум, завършващ специалност “Анализ и контрол на хранителните продукти” в задочна форма на обучение в Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, като още един аспект на ползотворното сътрудничество между двете организации. Двата изследователски екипа успешно публикуват резултатите от изследването в международно реферирано научно списание (Applied Sciences. 2024; 14(5):2093) с висок импакт фактор (IF 2.7). 

Д-р Золтан Уршев 

Ръководител, лаборатория „ДНК-анализ“ 

НИРД към Ел Би Булгарикум