Новини

 

Брюксел удължи с 2 г. срока за привеждане на фермите към хигиенните изисквания

03.01.2012

brussels1На 29 декември 2011 г. в официалния вестник на Европейския съюз бе публикувано решението на Европейската комисия (2011/899/ЕС), от 21 декември 2011 г., за удължаване срока за дерогация на българските ферми. Срокът за фермите, които произвеждат за преработка несъответстващо на критериите сурово краве мляко, е удължен до 31 декември 2013 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Делът, на съответстващото на европейските изисквания сурово краве мляко в България, доставено до млекопреработвателните предприятия значително се е увеличил през последните години. От българска страна е създаден и план за действие, насочен към обхващане на цялата верига за производство на мляко, в съответствие на правилата на ЕС, се посочва в Решението.

Страната ни се задължава да продължи да наблюдава стопанствата, произвеждащи несъответстващо на критериите мляко, както и системата за събиране и транспортиране на същото. България следва да представя на Комисията редовни доклади за напредъка по постигането на пълно съответствие с изискванията на ЕС, касаещи суровото краве мляко. В приложение към Решението е публикуван и списък на млекопреработвателните предприятия, на които е разрешено да преработват несъответстващо на критериите на ЕС краве мляко.

Текст: Регал