Наука и развитие

Научноизследователската и развойна дейност на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД има повече от 40-годишна история и традиции. Центърът за научноизследователска и развойна дейност при „Ел Би Булгарикум“ ЕАД е създаден при обединението на бившите Централна експериментална лаборатория за чисти култури – София, и Институт по млечна промишленост – Видин. Призванието на Центъра е да издига и поддържа нивото на науката за млечнокиселите бактерии и млечните продукти. Основни направления в дейността на ЦНИРД са:

  • организиране и провеждане на научни изследвания върху качествата на млечните продукти и свойствата на млечнокиселите бактерии;

  • създаване на закваски, гарантиращи типичния вкус и аромат на традиционните български млечни продукти;

  • разработване на закваски за млечнокисели продукти с полезни за здравето ефекти;

  • създаване на функционални храни на млечна основа за профилактика и лечение на различни заболявания и подпомагане процеса на възстановяване след боледуване;

  • разработване на технологии за нови млечни продукти;

  • поддържане и обогатяване на колекция от млечнокисели бактерии;

  • представяне на научноизследователските постижения в Центъра на международни форуми;

  • извършване на консултантска дейност и услуги за български млекопреработвателни предприятия с цел подобряване качеството на българските млечни продукти.

Научни проекти