Сезонни продукти

Традицията повелява да не се влагат никакви допълнителни примеси и съставки в производството на висококачествени млечни продукти от овче и козе мляко.
Затова „Ел Би Булгарикум” се съобразява с естествената цикличност в природата и произвежда качествено сирене и кашкавал от овче и козе мляко през сезоните, в които тези суровини са най-хранителни и чисти.

Сезонни продукти