LBB колекция

Или къде се крие живата сила

В „Ел Би Булгарикум“ цари истинско биоразнообразие. Компанията притежава уникална колекция от над 1000 щама млечнокисели бактерии и бифидобактерии и повече от 100 различни закваски за оригинално българско кисело мляко и сирена. Началото е поставено преди около 50 години с изолиране на естествената микрофлора на традиционни български млечни продукти с високо качество. Днес специалистите в лаборатория „LBB Колекция“ съхраняват и обогатяват колекцията чрез изолиране на нови щамове от традиционни млечни продукти и от природни източници. През последните години в колекцията са включени и бифидобактерии и лактобацили от човешки произход. Колекцията на „Ел Би Булгарикум“ е една от най-богатите в света по брой и разнообразие на щамове Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus – над 600. Съхраняват се и щамове на Lactobacillus helveticus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii ssp lactis. Групата на Streptococcus thermophilus е представена от повече от 350 щама. Включени са и над 160 щама бифидобактерии и повече от 120 щама от различни видове лактобацили с човешки произход. В нашата „LBB Колекция“ се съхраняват и уникални симбиотични закваски за традиционно българско кисело мляко, закваски за бяло саламурено сирене, кашкавал и масло, създадени от специалистите на компанията. Наред с това колекцията включва и ценни природни комбинации на закваски за кисело мляко, в които различните микроорганизми съжителстват естествено и хармонично.