Съхранение и охарактеризиране на култури

Или къде се крие живата сила

В Ел Би Булгарикум цари истинско биоразнообразие. Компанията притежава уникална колекция от млечнокисели бактерии, които се поддържат, изследват и обогатяват в лабораторията ни „Съхранение и охарактеризиране на култури“. Към момента лабораторията притежава над 1000 бактериални култури, част от които влизат в състава на нашите закваски за производство на оригинално българско кисело мляко, традиционни млечни продукти, както и в специалната ни серия от пробиотични продукти Proway.
През последните години колекцията ни от щамове се допълва не само с бактерии, изолирани от природни източници и от традиционни млечни продукти, но и от източници с човешки произход. Благодарение на усилията на нашите специалисти, периодично откриваме и охарактеризираме щамове от видовете Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus mucosae, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium и други. Освен изпитвания за технологична устойчивост и издръжливост нашите колеги, чрез различни in-vivo и in-vitro методи, изследват пробиотичните свойства на новооткритите щамове. Част от тях имат доказана способност да преживяват в стомашно-чревния тракт, силно адхезиращи и добри имуностимулатори са, други са добри инхибитори на кръвно налягане, холестерол и т.н. С помощта на автоматизирана система за фенотипен микроарей се проучват най-подходящите условия за изява на търсенето пробиотично качество. В лабораторията се изследва ефектът от консумация на продукти, приготвени със селекционирани щамове и закваски за кисело мляко върху фекална микрофлора и метаболити на доброволци. Съвместно с болници се провеждат и различни клинични изпитвания за потвърждаване свойствата на пробиотичните ни бактерии и продукти.