Молекулярна биология

Или как се прави анализ на молекулно ниво

Ако се чудите къде може да откриете събрани на едно място: масспектрална система от висок клас, газов хроматограф с тройно квадропулен масспектрален детектор, високоефективен течен хроматограф, газов хроматограф, 2D електрофореза, изоелектрично фокусиране и протеинова електрофореза – отговорът е в лабораторията по молекулярна биология на „Ел Би Булгарикум”. В тази лаборатория се осъществява изследване на молекулярно ниво на характеристиките на млечните продукти и свойствата на млечнокиселите бактерии (МКБ) с помощта на всички тези съвременни технически средства.