Молекулярна биология

Или как се прави анализ на молекулно ниво

Ако се чудите къде може да откриете събрани на едно място: масспектрална система от висок клас, газов хроматограф с тройно квадропулен масспектрален детектор, високоефективен течен хроматограф, тазов хроматограф, 2D електрофореза, изоелектрично фокусиране и протеинова електрофореза – отговорът е в лабораторията по молекулярна биология на „Ел Би Булгарикум”. В тази лаборатория се осъществява изследване на молекулярно ниво на характеристиките на млечните продукти и свойствата на млечнокиселите бактерии (МКБ) с помощта на всички тези съвременни технически средства. Дейността на лабораторията е свързана с изпълнението на проекти с външно съфинансиране, по които се въведоха специални аналитични системи за оценка на полезни за човешкото здраве ефекти на МКБ и бяха изучени на молекулярно ниво основите на пробиотичните свойства като: адхезия към мукусния и епителен слой в чревния тракт, имуностимулиране, понижаване нивото на холестерола, антиоксидантни ефекти, редукция на свободните радикали, освобождаване на биоактивни пептиди с антихипертоничен потенциал и подпомагащи усвояването на калция. Към лабораторията функционира и сублаборатория за клетъчни линии, която е от голяма важност при оценката на редица полезни свойства на млечнокиселите бактерии.