ДНК анализ

Или кой кой е в нашата колекция

Лаборатория „ДНК Анализ” е специализирана в извършването на молекулярно-биологични анализи с цел характеризиране на бактериалните култури, влагани в състава на закваски за млечни продукти. Това позволява към качествения контрол на фирмените продукти да се прибави проследяването на видовия и щамовия състав на използваните култури микроорганизми. Тъй като технологичните и здравословните свойства са най-често индивидуални за отделните стартерни култури, така се гарантират производствените характеристики на закваските и функционалността на продуктите. Прилаганите методи позволяват да се оцени голямото богатство от млечнокисели бактерии, изолирани от територията на България и съхранявани във фирмената колекция за микроорганизми. В лабораторията е съсредоточена и работата по ранно откриване и борба с фаговите инфекции, които застрашават производствения процес на млечни продукти, с възможност за оказване на подкрепа на млекопреработвателите в страната.