Биохимия

За да бъде качеството гарантирано, суровото изкупувано мляко, млечните продукти, бактерийните култури (закваски) и маята за сирене се нуждаят от биохимичен анализ. Освен това непрекъснато се следят биохимични показатели в процеса на самото производство, както и свойствата на миещите и дезинфекционните препарати за производственото оборудване, складовите и хладилните помещения, а също и ефективността от тяхното приложение.