Награди и сертификати

Ел Би Булгарикум ЕАД притежава следните сертификати… В продължение на 30 години със закваските и технологиите на дружеството се произвежда кисело мляко по български лиценз в Япония, Германия, Швейцария, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините, Франция, Австрия.

ISO 22000, VIDIN

издаден на 26.06.2018,
валиден до 25.06.2021

IFS6 Food Certificate, VIDIN

издаден на 03.06.2018,
валиден до 22.07.2019

ISO 22000, SOFIA

издаден на 17.12.2015 г., валиден до 12.2018 г.

Halal Certificate, Sofia

издаден на 01.08.2018, валиден до 31.08.2019

Halal Certificate, Sofia

издаден на 01.08.2018,валиден до 31.08.2019

Ohsas Certificate

издаден на 18.09.2017,валиден до 18.09.2020

Първи доказателства за белтъчната природа на агрегационния фактор при Bifidobacterium longum 1/2“

Трета награда 10ти Балкански конгрес по микробиология, Cофия, 16-18ти Ноември, 2017 г.