Мисия и цели

Основната мисия на „Ел Би Булгарикум“ е да запази и обогати вековните български традиции в производството на млечни продукти в съчетание с имплементиране на нови, модерни технологии и осъвременени методи за научни изследвания.

„Ел Би Булгарикум“ се стреми винаги да прилага най-високите стандарти на корпоративно обслужване, да спазва етични бизнес практики, базирани на честност, лоялност и в пълно съответствие с всички законови норми и правила.

Основните цели на компанията са:

  • Фокус към клиента

Днешният потребител иска неговите очаквания да бъдат предвидени и посрещнати. Ние от „Ел Би Булгарикум“ ЕАД се заемаме с тази важна задача, като гарантираме удовлетворение от продуктите ни – източник на здраве и енергия.

  • Качество

Качеството е от основно значение за бизнес развитието на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД.
Ние сме отговорни да влагаме и осигуряваме отлично качество във всичко, което правим, в съответствие с нашата дългосрочна бизнес стратегия.

  • Иновация

Иновацията е от съществено значение за нашия непрекъснат растеж. Всеки служител има възможност да участва в иновационните процеси и да допринесе за тяхното реализиране.

  • Социална отговорност

Обръщаме голямо внимание на политиката ни за социална отговорност. Нашата фирма допринася за икономическото, социалното и общественото развитие.

  • Развитие на човешките ресурси

В „Ел Би Булгарикум“ ЕАД отдаваме голямо значение на развитието на човешките кадри, тъй като всеки човек има значителна стойност за фирмата. Ценим прозрачността в комуникацията и се стремим да се отнасяме с толерантност помежду си. И разбира се, да не забравяме чувството за хумор, което е задължително при нас!

  • Добавена стойност

Постоянно се стремим да допринасяме за клиентите и обществото, в което работим.

  • Отговорност

Фирмата ни се гордее със стриктното спазване на всички законови норми, относими към дейността ни. Успешните ни резултати са пряко свързани с голямата отговорност, която поемаме при изпълнение на всяка стъпка от бизнес плана ни.